Regelingen en subsidies

De rijksoverheid kan de klimaatdoelen niet behalen zonder hulp van de bedrijven. Daarom wordt investeren in duurzame energie door bedrijven gestimuleerd met verschillende subsidies en regelingen.

Energieadvies MKB

Heeft u een advies gevraagd bij een energie adviseur hoe u uw onderneming kunt verduurzamen? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor dit advies. Een energieadviseur dient een rapport op te stellen waarbij per maatregel de co2 reductie wordt benoemd. Het is dus zaak om een ervaren energieadviseur uit te zoeken, die ook daadwerkelijk als zodanig ingeschreven staat bij de KvK.

Deze regeling geldt voor MKB bedrijven die per jaar minder dan 50.000 kWh verbruiken. Wilt u meer weten over de eisen aan de energieadviseur en over de andere voorwaarden voor deze subsidie? Lees meer

Salderingregeling MKB

Voor woningen en MKB bedrijven geldt er een zogenoemde salderingsregeling. Met deze regeling levert u de  “teveel opgewekte energie van uw zonnepanelen” terug aan het elektriciteitsnet. Van de energieleverancier ontvangt u hiervoor een vergoeding. Dit kan veelal financieel weggestreept worden tegen de stroom die verbruikt wordt op het moment dat uw panelen minder opbrengen.

Wellicht heeft u al gehoord dat er in enkele gebieden in Nederland een terugleverbeperking is ingesteld, omdat het net overbelast is. Simpel gezegd: het net kan het teveel aan teruggeleverde stroom niet kwijt. Vraag dus eerst na bij uw energieleverancier of terugleveren mogelijk is in uw regio.

Hoewel aanvankelijk werd beschreven dat deze regeling na 1 januari 2023 tot 2031 zou worden afgebouwd, heeft de eerste kamer het voorstel verworpen en blijft de huidige salderingsregeling voorlopig bestaan. Bent u benieuwd naar de uitspraak? Lees meer

Wilt u meer informatie over salderen? Lees meer
Zoekt u een alternatief voor uw teveel aan opgewekte energie? Lees verder

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Met de SDE subsidie ontvangt u een bedrag per geleverde kWh voor een periode van 12 of 15 jaar. Het subsidie bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid stroom er wordt verbruikt en u teruglevert aan het net. Ook hebben de energieprijzen hier invloed op, hoe hoger de energieprijzen, hoe hoger de vergoeding van uw netbeheerder, dus hoe lager de subsidie.

Deze subsidie kan vastgestelde periodes per jaar worden aangevraagd. De regeling voor 2023 is gesloten. Waarschijnlijk volgt er een nieuwe aanvraagronde in 2024. Deze regeling wordt op 10 september 2024 weer opengesteld. De SDE subsidie geldt alleen voor groot zakelijke aansluitingen vanaf 3×80 ampère en een vermogen van >15 kWp.  Wilt u weten of u in 2023 in aanmerking komt voor de SDE++ subsidie? Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Helaas bestaat de ISDE subsidie niet meer voor zonnepanelen op de zakelijke markt sinds 31-12-2023. Wel bestaat de ISDE subsidie wanneer u een (hybride) warmtepomp, zonneboiler of kleine windturbine aanschaft. Benieuwd naar deze nieuwe voorwaarden? Lees meer

Energie investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u 40% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Niet alle investeringen komen hiervoor in aanmerking. U zult op de energielijst kunnen zien dat zonnepanelen onder deze regeling vallen. Wilt u weten of u in ook aanmerking komt voor de overige criteria van de EIA? Lees meer

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Elk boekjaar mag u als ondernemer investeringen in bedrijfsmiddelen aftrekken door middel van de KIA. De KIA is een aftrekpost op uw winst, daardoor betaalt u minder belasting.
Het bedrag dat u mag aftrekken hangt samen de investeringen in dat boekjaar. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investeringsaftrek, maar zonnepanelen vallen hier wel onder. Lees meer